สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี 2556

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี 2556


ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี 2556  
เทศกาลงานประเพณี สถานที่จัดงาน  ระยะเวลา
งานปีใหม่และกาชาด บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ธันวาคม ถึง มกราคม  
งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่    มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ กุมภาพันธ์
เทศกาล ลานตา ลันตา

เทศบาลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่                   

มีนาคม
เทศกาลโต๊ะนาค ณ หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ เมษายน
งานปีนผาท้าควงไฟ หาดไร่เล จังหวัดกระบี่ เมษายน
งานอีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สิงหาคม
ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ณ วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ กันยายน
เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดกระบี่ ตุลาคม
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ 8-10 พฤศจิกายน 
งานรักอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ธันวาคม

Tags : ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

view